´

Rozhovor – Odměňování skladníků

skladJaký plat má skladník? Jaké benefity může očekávat? Co je jeho motivací? Na tyto i na další otázky vám odpovíme v krátkém rozhovoru o odměňování zaměstnanců na skladnických pozicích. Na otázky odpovídá se Štěpánka Dvořáková, náborová specialistka Manpower pro logistiku.

Jaká je situace ohledně odměňování skladníků, na čem jejich odměna (obecně) závisí (hraje/nehraje roli délka praxe, to, zda obsluhuje manipulační techniku atp.)? A jsou v tomto směru rozdíly mezi jednotlivými regiony ČR?

Oproti minulosti pozorujeme rostoucí diverzifikaci odměňování na základě specializace a seniority. Největší objemy náboru samozřejmě probíhají na profily s nízkou kvalifikací. Ve většině případů se setkáváme s tím, že zaměstnavatelé nevyžadují striktně praxi. Vzhledem k nedostatku volných zaměstnanců na trhu práce se firmy zaměřují na zájemce bez praxe, kterým se potom více věnují během adaptačního procesu. Vyšší finanční ohodnocení mají skladníci s oprávněním pro řízení manipulační techniky. To je v dnešní době jedna z nejvíce nedostatkových kvalifikací na trhu a poptávka firem po těchto skladnících je vysoká. Jejich odměna je v průměru o 30 Kč/hod vyšší než u skladníků, kteří toto oprávnění nemají. Mnoho zaměstnavatelů zohledňuje jejich senioritu a váže další bonusy na výkon a počet škodních událostí v roce.

Jak jsou zpravidla ve firmách skladníci odměňováni, co patří mezi základní principy odměňování (nástupní plat, jeho zvýšení po nějaké době, finanční odměny, stravenky, 13. plat…)?

Nejzásadnější je samozřejmě nástupní mzda, která může být v některých případech navýšena dle počtu let působení zaměstnance ve společnosti nebo podle dalších měřítek ohodnocení seniority. Nabídka benefitů je v logistice obvykle velmi plochá. Příspěvek na stravování je v dnešní době nedílnou součástí zaměstnaneckých výhod a je chápán jako základ. Mezi méně časté, ale taktéž velmi žádané, patří příspěvky na dopravu a na bydlení, jelikož logistická centra se nacházejí na okraji měst. Je to také šance, jak mohou firmy oslovit lidi ze vzdálenějších lokalit. Vzhledem k relativně nízkým mzdám v logistice, dojíždí do logistických center spíše lidé z vnějšku velkých měst než ze samotných velkým měst, u kterých se nacházejí. V poslední době firmy lákají nové zaměstnance na náborové příspěvky a stávající zaměstnance odměňují např. vánočními nebo měsíčními finančními bonusy. Velkým benefitem je také možnost zvyšování kvalifikace, kterou hradí zaměstnavatel.

Dá se říci, jak je systém hodnocení skladníků v ČR nastaven? Dá se očekávat v tomto směru nějaký vývoj (zvýšení mezd, zlepšení benefitních systémů atp.)

Česká republika je oblíbenou destinací pro velká mezinárodní logistická centra a rozvoj toho sektoru je umocňován i rostoucí koncentrací automobilových výrobců a jejich subdodavatelů. Objemy transakcí v logistice navíc rostou  v důsledku neustálého zvětšování vzdálenosti mezi výrobou a spotřebou. Zároveň máme v ČR nejnižší nezaměstnanost v Evropě a ve velkých městech, kde se většina skladovacích kapacit nachází, se blíží prakticky k nule. To vytváří velký tlak na růst mezd. Celonárodní průměr mzdové inflace je letos kolem pěti procent, nicméně u výrobních dělníků a skladníků rostou mzdy nejrychleji. Běžně vidíme u našich klientů v logistice nárůsty platů o 15 %. Setkali jsme se ale i s 30ti procentním nárůstem. Trend zvyšování mezd bude pokračovat, jak u nových, tak i stávajících zaměstnanců, aby neodcházeli ke konkurenci.

Co je podle vás pro skladníky největší motivací k tomu, aby firmě zůstali věrni? Je to právě finanční odměna? Nebo hrají roli i jiné faktory?

Finanční ohodnocení je dlouhodobě rozhodujícím faktorem. Avšak v poslední době, právě v oblasti logistiky a výroby, se stává velkým lákadlem pracovní doba. Velmi žádanou a vyhledávanou je práce v jednosměnném provozu nebo pracovní doba od pondělí do pátku. Naopak noční směny jsou největší bariérou při náboru. Proto se i tento benefit se stává rozhodující konkurenční výhodou na trhu práce.

Když se nebudeme zaměřovat na samotnou výši mzdy, dá se říct, jestli se nějak principy odměňování skladníků liší v porovnání s ostatními evropskými zeměmi?

Logistika pracuje s velmi nízkými maržemi a některým tuzemským zaměstnavatelům se stále nepodařilo promítnout realitu na trhu práce do svých rozpočtů a business plánů. S narůstající potřebou dalších a dalších pracovníků budou muset přistoupit k vyšším mzdovým výdajům v podobě rostoucích mezd a rozšíření nabídky benefitů. To se samozřejmě interně velmi těžko prosazuje, protože to má dopad na cenovou politiku. Většina ale zvyšuje platy mnohem rychleji, než je nyní obvyklé v zahraničí. V západní Evropě si samozřejmě skladník vydělá více v absolutní částce, ale ve vztahu k minimální mzdě na tom nejsme tak špatně.