´

Revoluce dovedností: Od spotřebovávání práce k budování talentů

Jsme svědky počátku “Revoluce dovedností”, kde pomáhat lidem zvyšovat svou kvalifikaci a přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám na trhu práce bude hlavní výzvou naší doby pro jednotlivce, firmy a stát.

Lidé se správnými dovednostmi si budou moci stále více vybírat jak, kde a kdy budou pracovat a budou vytvářet nové příležitosti. Ti ostatní se budou dívat do budoucnosti a nebudou schopni vidět, jak se mohou jejich životní podmínky zlepšit. Tato polarizace populace, která se právě odehrává před našima očima, není dobrá ani pro společnost ani pro podnikání. Potřebujeme zásadní změnu v rozvoji dovedností zaměstnanců, abychom zmírnili rozšiřující se propast mezi těmi, co mají a těmi, co nemají potřebné dovednosti. Nyní je čas, aby lídři byznysu a politiky zodpovědně reagovali na danou situaci: nemůžeme zpomalit rychlost technologického pokroku či globalizace, ale můžeme investovat do zlepšování dovedností zaměstnanců, abychom zvýšili schopnost našich lidí a organizací se přizpůsobovat rychlým změnám. Jednotlivci se rovněž potřebují seberealizovat a mít schopnost učit se nové dovednosti, aby zůstali zaměstnatelní.

Musíme okamžitě přistoupit ke zrychlení zvyšování kvalifikace a rekvalifikace stávajících zaměstnanců s cílem mít pracovní sílu s dovednostmi potřebnými v budoucnosti.

Musíme se také zaměřit na skupiny lidí, kteří momentálně nemají dostatek vhodných příležitostí na trhu práce. Musíme být připraveni na nová pracovní místa a nové dovednosti budoucnosti. Jsme na počátku “Revoluce dovedností.”

KE STAŽENÍ: Revoluce dovedností – od spotřebovávání práce k budování talentu