´

Průměrná mzda: Je vypovídající?

V médiích se často hovoří o tzv. průměrné mzdě v České republice. Mnoho lidí na ni nedosáhne a připadá si proto špatně. Průměrná mzda však není ta hodnota, na kterou by se lidé měli zaměřit. Pokud chcete znát skutečnou střední mzdu v České republice, zaměřte se na tzv. medián.

 

Průměr

Průměrná mzda se počítá tak, že se sečtou hodnoty mezd a výsledné číslo se vydělí počtem pracovníků. Tento postup má však svá úskalí. Velmi vysoké či naopak nízké příjmy mají vzhledem k postupu výpočtu zkreslující vliv na výsledek. Můžeme si to ukázat na příkladu (hodnoty mezd v příkladu jsou smyšlené a slouží jen pro ilustraci).

Když sečtete všechny hodnoty sledovaných mezd (v tomto příkladu 291 000) a vydělíte je počtem sledovaných mezd (v tomto příkladu 9), získáte průměrnou mzdu (zde 32 333). Když se však na příkladovou tabulku podíváte, zjistíte, že ona hranice se nachází někde mezi 6. a 7. sledovaným příjmem, nikoli uprostřed. To znamená, že cca 67 % lidí v této tabulce bere méně, než je průměrná mzda.

Medián

Medián je prostřední hodnota všech sledovaných mezd, jsou-li seřazeny podle velikosti. Jedná se o mzdu, na kterou polovina lidí nedosáhne, přičemž druhá polovina bere více. Na rozdíl od průměrné mzdy je tato hodnota nezkreslená velkými výkyvy a mnohem více vypovídající o reálné situaci na trhu práce.

Na uvedeném příkladu vidíme, že prostřední hodnota není zdaleka shodná s průměrem. Pokud je však vaše mzda vyšší než současný medián mezd v České republice, berete více než polovina pracujících lidí v zemi.

Modus

Ve statistice se můžete setkat ještě s termínem modus, což je nejčastější hodnota, která se v seznamu mezd vyskytuje. V praxi to znamená, že modus je ta mzda, kterou v naší republice pobírá nejvíce lidí.

V našem příkladu by se jednalo o mzdu 22 000 korun. Hodnota „modus“ však není příliš využívaná ve studiích ani článcích kvůli její složité uchopitelnosti; mzdy by bylo nutné alespoň základně zaokrouhlit, aby byla tato informace skutečně vypovídající.

Průměrná mzda i medián mezd se neustále mění – zpravidla jsou vypočítávány pro každý kvartál zvlášť. Sledované mzdy jsou však brány včetně všech příplatků a bonusů – před Vánocemi tedy z důvodu výplaty 13. mezd a různých vánočních bonusů hodnoty mezd stoupnou a výsledná hodnota za poslední kvartál roku proto může být poněkud zkreslující.

 

Pavlína Koňariková
ManpowerGroup