´

Proč začít pracovat při studiu?

Na vysoké škole získáte řadu teoretických poznatků. V závislosti na vaši profesi posléze některé poznatky využijete, některé z důvodu nepotřeby zapomenete. Jak se osvědčíte v praxi, však bude záležet pouze na vás. Velkou výhodu budou mít ti studenti, kteří se při hledání práce v oboru budou moci pochlubit pracovními zkušenostmi během studia.


Dnes již existuje široká škála nabídek pozic na dobu určitou. Studenti tak mohou pracovat při studiu, získávat později velmi ceněné pracovní zkušenosti a zároveň si zajistit finanční prostředky na bezstarostný studentský život. Nejčastěji se studentům nabízejí asistentské pozice např. v marketingovém, logistickém, účetním, finančním či personálním oddělení firem, ale také pozice v oboru informačních technologií apod.

Firmy vycházejí vstříc studentům v tom, že si mohou upravovat pracovní dobu v souladu se svým studijním plánem. Můžete si proto hledat nabídku, která bude vyhovovat vaši představě o budoucím uplatnění a zároveň bude v souladu s vašimi časovými možnostmi. Čím více dočasných zkušeností během studia získáte, tím reálnější bude vaše představa budoucího uplatnění (zejména přijdete na to, co ve své budoucí kariéře dělat nechcete). Výraznou výhodu oproti všem ostatním bude mít pouze ten, kdo k poznání toho, co chce v životě dosáhnout, dospěje co možná nejdříve a na základě tohoto poznání začne usilovně rozšiřovat své pracovní zkušenosti a zvyšovat si kvalifikaci

Pokud jste se již rozhodli najít si práci na částečný úvazek, máte několik možností. Nejvíce ceněnou zkušeností je vycestovat, studovat a pracovat v zahraničí. Dnes již existuje řada programů, prostřednictvím nichž mohou studenti strávit semestr na vysoké škole v zahraničí a získat zde také zahraniční pracovní zkušenosti.

Ti, kteří nepodlehli vidině studia v zahraničí a zůstali v ČR, mohou začít hledat pracovní uplatnění na vlastní pěst. Zasláním životopisu a motivačního dopisu lze oslovit řadu firem. Výhodou tohoto způsobu hledání je to, že adresně oslovujete firmy, které jste si sami vybrali a máte celý proces hledání pracovního místa pod kontrolou.

Třetí možností je využití služeb personální společnosti. Pokud se rozhodnete zaregistrovat u některé personální společnosti, zjistěte si dopředu, jaké typy pozic personální agentura nabízí, jak dlouho na trhu působí, nebo se na zkušenosti s danou personální agenturou zeptejte někoho jiného. Většina personálních agentur vás zaregistruje na základě vyplnění evidenčního listu a podepsání souhlasu s poskytnutím osobních údajů. Personální agentura se bude snažit najít Vám práci přesně pro vás. Jelikož spolupracuje s řadou významných firem, nabídne Vám větší znalost trhu práce, profesionalitu a naučí Vás jak se orientovat na pracovním trhu. Pokud budete pro agenturu pracovat opakovaně a dlouhodobě, máte velkou šanci na získání práce na plný úvazek po ukončení studia.

Často se stává, že osvědčeným a spolehlivým studentům nabídne atraktivní práci na plný úvazek společnost u které přes personální agenturu pracují. Osvědčíte-li se při prvních pracovních nabídkách, sama agentura se bude snažit nalézat Vám stále atraktivnější pozice, protože spolehlivý pracovník pomáhá šířit dál její dobré jméno.