´

Pravda o přesčasech: Kdy musíte jít a kolik za to?

Pravda o přesčasech: Kdy musíte jít a kolik za to?

Snad každý už zůstal někdy v zaměstnání přesčas, ať už dobrovolně, nebo z nutnosti. Důvody mohou být různé: personální krize ve firmě, technické potíže, dohánění restů, snaha o vyšší výplatu… Přesčasy jsou součástí pracovního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a pravidla pro ně upravuje zákoník práce.

 

Nařízený a dohodnutý přesčas

Dohodnutý přesčas stvrzujete vlastním podpisem. Podle zákona můžete odpracovat v průměru maximálně 8 hodin týdně během po sobě jdoucích 26 týdnů. Ročně tedy můžete odpracovat maximálně 416 hodin přesčasů.

Na nařízený přesčas oproti tomu nemusíte nastupovat dobrovolně a jeho stanovení zaměstnavatelem je ošetřeno mnohými omezeními. Přesčasy musí být podloženy vážnými provozními důvody a není nutné je hlásit předem. Většinou je totiž nutné řešit problémové situace operativně.

Zaměstnavatel vám může nařídit maximálně 8 hodin přesčasů týdně. Mezi koncem přesčasu a začátkem další směny však musíte mít minimálně 8 hodin volného času na odpočinek. Počet hodin nařízeného přesčasu nesmí překročit 150 za kalendářní rok.

Nutné práce

Ve dnech pracovního klidu, tzn. ve svátcích a o víkendech, vám může být přesčas nařízen pouze z důvodu nutných prací. Mezi ně patří nutné opravy, nakládky a vykládky, inventury, uzávěrky, krmení a ošetřování zvířat, dále potom práce v dopravě, práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva a práce v nepřetržitém provozu (jako náhrada za chybějícího kolegu). Do zaměstnání vás mohou povolat také při živelných událostech.

Odměna

Přesčas je práce navíc a podle toho by měl být i ohodnocen. Kromě standardní hodinové mzdy by vám měl náležet i příplatek ve výši minimálně 25 % vaší průměrné hodinové mzdy. Za práci o víkendu nebo v noci se obvykle připočítává ještě 10 % navíc. Za práci přesčas ve státní svátek by vám měl kromě standardního příplatku za přesčas náležet také bonus ve výši 100 % vaší průměrné hodinové mzdy. Jestliže však máte přesčasy ošetřeny již v pracovní smlouvě, nemusíte dostat vůbec nic navíc.

Pokud to zaměstnavatel umožní, přesčas si také můžete vybrat formou náhradního volna. Tím však přijdete o příplatek. Platí, že jedna hodina přesčasu je rovna jedné hodině volna. Dejte si však pozor, přesčasy vybrané formou náhradního volna se nezapočítávají do celkového součtu odpracovaných přesčasů (a to jak dohodnutých, tak i nařízených).

 

Přesčasy jsou občas potřeba, ale nic se nemá přehánět. Je důležité ušetřit čas také pro sebe, svoji rodinu a přátele. Kvalitní osobní život je základem pro duševní pohodu, která umožňuje člověku být šťastný. Práce není všechno.

 

Pavlína Průšová
ManpowerGroup