´

Neplacené a placené pracovní volno: Kdy vám náleží?

Neplacené a placené pracovní volno: Kdy vám náleží?

Dle zákona má každý zaměstnanec nárok na 20 dní placené dovolené. Kromě toho však v určitých situacích může využít další volno – placené, nebo neplacené (dle konkrétní situace). Přečtěte si, v jakých případech je možné pracovní volno čerpat.

 

Volno na svatbu či pohřeb

Pokud se ženíte či vdáváte, máte ze zákona nárok na jeden den placeného volna. Jestliže se svatba koná v pracovní den, můžete si vybrat také druhý den volna, ten však už placený není. Za předpokladu, že jdete na svatbu svého dítěte, máte právo na den placeného volna – ovšem pouze v situaci, že jste v daný den měli být v práci. Pokud se berou vaši rodiče (popř. jeden rodič), můžete si vzít také volno, ale pouze neplacené.

Placené volno vám náleží i v případě, že jdete na pohřeb rodinného příslušníka. Pokud se jedná o manžela (manželku), druha (družku) nebo dítě, máte nárok na 2 dny při úmrtí a další den na pohřeb. Když se účastníte pohřbu rodiče nebo sourozence, můžete si vzít den volna, v případě pohřbu prarodiče, vnuka nebo osoby, se kterou jste v době úmrtí bydleli, vám náleží volno na nezbytně dlouhou dobu (nejvýše však den).

Návštěva lékaře v pracovní době

Kvůli návštěvě lékaře dostanete volno vždy, když budete potřebovat. Pokud jdete k lékaři, který je nejblíže vašemu bydlišti, je takové volno placené, jestliže však cestujete někam dál, volno placené není. V každém případě si však u lékaře nezapomeňte nechat potvrdit propustku.

Na volno máte právo i v případě, že doprovázíte k lékaři členy rodiny. Za předpokladu, že jde o manžela (manželku), druha (družku), dítě, své rodiče, prarodiče nebo rodiče či prarodiče partnera, je takové volno placené. Musí se však jednat o nezbytný doprovod, kdy není možné odložit návštěvu lékaře mimo pracovní dobu.

Pracovní volno kvůli dětem

Placené volno dostanete, abyste mohli převézt manželku či družku do porodnice. Pokud se chcete účastnit porodu, můžete, volno je však neplacené.

Když doprovázíte dítě do školského poradenského zařízení, můžete si vzít neplacené volno. Jestliže doprovázíte zdravotně postižené dítě do speciálního zařízení či školy, je volno placené, náleží vám však maximálně 6 dní tohoto volna za kalendářní rok.

Volno na vyhledání nové práce a na stěhování

Ve výpovědní době máte nárok na půlden neplaceného volna týdně. Pokud jste ale dostali výpověď, toto volno je placené.

Když se rozhodnete přestěhovat kvůli práci či na přímou žádost vašeho zaměstnavatele, máte nárok na nejvýše dva dny placeného volna. Jestli se stěhujete z vlastní vůle, volno bude neplacené.

Potíže s dopravou do práce

Pokud uvíznete v koloně nebo se vám zpozdí autobus, máte nárok na pracovní volno na nezbytně dlouhou dobu. Toto však platí pouze za předpokladu, že jste nemohli využít jiného přiměřeného prostředku, který by vám umožnil dostat se do práce včas.

Nepleťte si neplacené volno a náhradní volno

Jestli jste pracovali přesčas nebo jste byli povoláni do práce ve svátek, náleží vám buď mzda se zákonnými příplatky, nebo náhradní volno. Pokud se rozhodnete vzít si raději volno, nejedná se o volno neplacené, ale o kompenzaci času, který jste si tzv. „napracovali“ – tzv. náhradní volno.

 

Pavlína Koňariková
ManpowerGroup