´

Nemoc z povolání: Jak ji identifikovat a co dál

Nemoc z povolání: Jak ji identifikovat a co dál

Vyčerpává vás práce? Teď v začínajícím předvánočním shonu se není čemu divit. Stres a pocit neustálého tlaku může se zdravím pořádně zacloumat. Pokud vás však trápí zdravotní problémy i v jiných ročních obdobích (a jsou navíc způsobené pracovní činností), měli byste nechat lékařem prověřit, zdali netrpíte nemocí z povolání.

Podmínky pro uznání nemoci z povolání

Aby byla vaše nemoc uznána jako nemoc z povolání, musí splňovat tři podmínky:

  1. Musí být na seznamu nemocí z povolání. Tento seznam stanovuje a průběžně aktualizuje vláda. Seznam obsahuje poměrně přesně vymezené zdravotní potíže, které mohou být uznány jako nemoc z povolání. Jedná se o problémy přímo způsobené různými škodlivými vlivy při práci.
  2. Musí propuknout za určitých podmínek. Kromě seznamu nemocí z povolání jsou definovány i podmínky, jejichž naplnění je pro uznání nezbytné. Tyto podmínky jsou velmi jasně vymezené a mají za úkol oddělit případy nemoci z povolání od onemocnění způsobených jinými vlivy.
  3. Musí být uznána lékařským pracovištěm. Nemoc z povolání si samozřejmě nemůžete diagnostikovat sami. Vaše podezření musí být potvrzeno lékařským pracovištěm, které má povolení tyto problémy posuzovat.

Jak postupovat, když máte podezření na nemoc z povolání

Jestliže máte podezření na nemoc z povolání, nejdříve si nechte svůj předpoklad potvrdit u praktického lékaře. Ten by měl být schopen určit, zdali je onemocnění skutečně způsobeno vykonávaným povoláním, nebo jestli má jiný původ. Pokud lékař vaše podezření potvrdí, napíše vám doporučení na vyšetření na klinice pracovního lékařství. (Můžete se tam objednat i sami, ale je lepší mít doporučení od odborníka.)

Klinika pracovního lékařství ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí posoudí vaši situaci a rozhodne, zdali máte opravdu nemoc z povolání. Pokud s výsledným posudkem nesouhlasíte, můžete podat do 10 dnů návrh na přezkoumání. Stejné právo má i zaměstnavatel.

Finanční kompenzace za nemoc z povolání

V případě uznání nemoci z povolání vám náleží finanční kompenzace za ušlý zisk. Náhrada za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti dorovnává náhradu mzdy (resp. nemocenskou) do výše původního výdělku. Náhrada za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity je vyplácena až do důchodového věku, a to i nezaměstnaným lidem, kteří jsou vedeni na úřadu práce. V tomto případě se její výše rovná rozdílu mezi minimální mzdou a původním výdělkem.

Pokud zaměstnanec nemůže nadále práci vykonávat, zaměstnavatel mu smí dát výpověď. Zaměstnanci však náleží odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku. Výše uvedené tvrzení však neplatí, pokud zaměstnavatel prokáže, že si zaměstnanec přivodil nemoc z povolání vlastní vinou – nedodržováním předpisů a pokynů, které jej měly při práci chránit.

 

Pavlína Koňariková
ManpowerGroup