´

Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací 2015

Praha, 9. června 2015 – Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup – Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje na obsaditelnost konkrétních pozic vhodným uchazečem a zároveň monitoruje, jaké opatření společnosti zavádějí, aby na trhu práce uspěly.

Průzkum byl proveden jako součást pravidelného kvartálního průzkumu Manpower Index trhu práce a zaměstnavatelům byly položeny otázky:

  1. Jak je pro vás náročné obsadit volné pracovní pozice?

  2. Které z pozic jsou nejhůře obsaditelné vhodným uchazečem?

  3. Jaké jsou nejčastější důvody pro obtížné obsazování pracovních pozic?

  4. Jaké strategie přijímáte pro překonání těchto problémů?
I. Procento zaměstnavatelů, kteří mají problémy s obsazením volných pracovních míst z důvodu nedostatku odpovídajících kandidátů obr2015   Vývoj nedostatku lidí s potřebnou kvalifikací výrazně poklesl v roce 2008, v důsledku ekonomické krize a poklesu náborových aktivit zaměstnavatelů. V době začátku průzkumu v roce 2006 byla globální hodnota na 40 %, v roce 2007 na 41 %, od roku 2008 byla na hodnotách 30–31 %. S oživující se ekonomikou a klesající nezaměstnaností firmy uvádějí rostoucí obtíže s obsazováním volných pracovních míst a celosvětově toto číslo vzrostlo na 38 % firem v roce 2015. „I v době poměrně vysoké nezaměstnanosti společnosti těžko hledají vhodné kandidáty pro celou řadu pracovních pozic. Požadavky firem na zaměstnance se s technologickým pokrokem mění stále rychleji. Mnohem rychlejším tempem než se vyvíjí kvalifikační struktura populace. Navíc demografický vývoj vede k tomu, že aktivní populace ve vyspělých zemích se zmenšuje. Lidí je tedy na trhu práce stále méně a tito lidé mají stále více „nevhodnou“ kvalifikaci a dovednosti. Očekáváme, že nedostatek vhodných lidí na trhu práce v nadcházejících letech bude stále citelnější,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika. Nejhorší výsledky vykazuje stejně jako v posledních několika letech Japonsko s 83 % a Peru s 68 %.

Naopak Holandsko, Irsko, Velká Británie a Španělsko zůstávají mezi zeměmi, kde si zaměstnavatelé tolik nestěžují na nedostatek vhodných pracovníků.

nejlepe nejhure

Situace v České republice je podle Jaroslavy Rezlerové „pro zaměstnavatele relativně příznivá, i když se ve srovnání s předchozím rokem o 7 procentních body pohoršila na 18 %. Je ale potřeba si uvědomit, že je to téměř každá pátá firma, co nemůže najít vhodné zaměstnance. ČR je zároveň jedna ze zemí s nejnižším Manpower indexem trhu práce, který sleduje náborové plány zaměstnavatelů na další kvartál. To ukazuje na poměrně rigidní pracovní trh ve srovnání s asijskými, americkými nebo východoevropskými zeměmi.“

Tisková zpráva ke stažení zde Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací 2015 – infografika