´

Nedostali jste výplatu? Poradíme!

Nedostali jste výplatu? Poradíme!

Přestože práce může člověka i bavit (což je velmi žádoucí), do zaměstnání chodíme zejména za účelem výdělku. Přesto se může stát, že člověk odpracuje celý měsíc na 100 % v očekávání adekvátního ohodnocení, ale ve výplatní den nedostane vůbec žádné peníze. Poradíme vám, jak v takové situaci postupovat.

 

Lhůta pro vyplacení mzdy

Zaměstnavatel vám dle zákona musí mzdu vyplatit do 15. dne měsíce, který následuje po řádném výplatním měsíci. Když jste odpracovali září, řádně byste měli dostat výplatu v říjnu. Pokud však peníze neobdržíte do 15. listopadu, můžete podat okamžitou výpověď. Na dlužnou částku máte samozřejmě stále nárok, kromě toho byste také měli dostat náhradu mzdy ve výši dvou průměrných měsíčních výdělků.

Inspektorát práce

Pokud máte podezření, že vám zaměstnavatel mzdu zadržuje záměrně, resp. že je schopen platit, ale nechce, není výhodné hned podávat trestní oznámení. Mnohem spíše doporučujeme obrátit se nejdříve na inspektorát práce a podat podnět ke kontrole. Tento podnět může podat jakákoli fyzická či právnická osoba, která podezírá firmu z porušování předpisů či zákonů, a inspektorát se musí každou takovou žádostí zabývat.

Kontrola z inspektorátu je zpravidla provedena výrazně rychleji než soudní řízení. Zaměřuje se na veškeré nekalé praktiky a porušení předpisů v dané firmě, ale největší pozornost věnuje oblasti, jíž se podnět přímo týká. Inspektor vše prověří a zašle vám písemné vyrozumění o proběhlé kontrole. Toto vyrozumění je oficiální a můžete je použít u soudu.

V některých případech se však zaměstnavatel kontroly z inspektorátu tak zalekne, že dlužnou částku raději bezodkladně vyplatí, aby předešel větším problémům.

Soudní cesta

Jestliže vám zaměstnavatel odmítá nebo není schopen peníze vyplatit, můžete se samozřejmě obrátit na soud. Ten vašemu zaměstnavateli platbu nařídí, a pokud se výplaty ani tak nedočkáte, případ se dostane do rukou exekutorovi. Vězte však, že soudní jednání se často vlečou a může uplynout mnoho času, než své peníze dostanete.

Jakožto zaměstnanec, kterému nebyla vyplacena mzda, se stáváte věřitelem zaměstnavatele a můžete požádat o zahájení insolvenčního řízení. Ušlou mzdu vám poté vyplatí úřad práce. Zažádat můžete o mzdu za tři měsíce před zahájením insolvenčního řízení a tři měsíce po jeho zahájení, pokud jste v té době chodili do práce a mzda vám tedy právem náleží.

 

Jestli se vy nebo vaši blízcí do podobné situace dostanete, hlavně to nevzdávejte. Mohli jste narazit na podvodníka – a v takovém případě už kvůli ostatním nesmíte dopustit, aby mu to prošlo. Totéž platí i v případě, že by váš zaměstnavatel rád zaplatil, ale nemá čím. To není problém zaměstnance. Na smluvenou mzdu za svou práci máte nárok vždy, na to prosím nezapomeňte.

 

Pavlína Průšová
ManpowerGroup