´

Návštěva lékaře v pracovní době

Návštěva lékaře v pracovní době

Bolí vás zub a potřebujete si zajít k lékaři v pracovní době? Zákon to umožňuje, avšak pouze za určitých podmínek. Přečtěte si, kdy máte nárok na placené pracovní volno a jaké povinnosti ukládá zákon vám.

 

Objednávání mimo pracovní dobu

Někteří lidé si myslí, že jelikož na návštěvu lékaře mají ze zákona nárok, mohou se objednat cíleně na dobu, kdy mají být v práci. Pravda je však jinde. Zákon jasně říká, že zaměstnanec má plánovat návštěvy lékaře mimo svou pracovní dobu, případně tak, aby návštěva do pracovní doby zasahovala co nejméně. Až v situaci, kdy toto není možné (například z důvodu ordinačních hodin kryjících se s pracovní dobou) je možné čerpat volno i v jiných časech.

Doba nezbytně nutná

Placené pracovní volno zaměstnavatel poskytuje na dobu nezbytně nutnou k návštěvě ordinace. Měli byste tedy navštívit specialistu, který se nachází nejblíže vašemu bydlišti či pracovišti. Pokud jedete ke vzdálenějšímu lékaři, zaměstnavatel od vás může požadovat odůvodnění, případně vám proplatit pouze část volna (onu nezbytně nutnou dobu), pokud důvod nemáte.

Doprovod dětí či jiných rodinných příslušníků

Placené volno vám náleží i v případě, že k lékaři doprovázíte své dítě nebo jiného rodinného příslušníka, který doprovod z doložitelných důvodů potřebuje. Zejména v případě dětí do 15 let je doprovod rodiče k lékaři povinný – a tedy naprosto běžnou záležitostí.

Informujte zaměstnavatele

O plánované návštěvě lékaře (v roli pacienta i doprovodu) je třeba zaměstnavatele předem informovat. Pokud to firma vyžaduje, nezapomeňte si také u lékaře nechat potvrdit propustku.

I v případě akutních potíží je nutné zaměstnavatele informovat, a to co nejdříve dle možností. Tento úkol na sebe může vzít kupříkladu i partner nebo příbuzný, pokud nemocný není schopen jej splnit. Zaměstnavatel může požadovat obecné informace (jako jméno lékaře) či potvrzení o návštěvě lékaře jako důkaz, nemáte však žádnou povinnost informovat jej o svém zdravotním stavu podrobně.

 

Pavlína Průšová
ManpowerGroup