´

Mateřská a rodičovská dovolená: specifika a rozdíly

Mateřská a rodičovská dovolená: specifika a rozdíly

Mateřská dovolená a rodičovská dovolená často v konverzaci splývají. Podle pracovního práva se však jedná o různé pojmy, které by měly být striktně odlišovány. Přečtěte si, co který pojem znamená.

 

Mateřská dovolená

Na mateřskou dovolenou má nárok zaměstnankyně, za niž zaměstnavatel odváděl nemocenské pojištění alespoň 270 dní za poslední 2 roky. Dále tato žena musí být v den nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnána, resp. její pracovní poměr nesmí být ukončen před více než 180 dny.

Nárok na mateřskou vzniká i matce, která je OSVČ – ovšem pouze za předpokladu, že si platila dobrovolné nemocenské pojištění alespoň 270 dní za poslední 2 roky, přičemž 180 z těchto 270 dní v posledním roce před nástupem na mateřskou.

Trvání mateřské dovolené

Mateřská dovolená u nás trvá maximálně 28 týdnů. Pokud se mamince narodilo více dětí naráz, je tento limit prodloužen na 37 týdnů. Pokud nějakou část mateřské dovolené vyčerpala už před porodem, odečítá se tato část z celkového časového fondu.

Táta na mateřské

Partner či manžel maminky může nastoupit na mateřskou dovolenou namísto ní, pokud splňuje výše uvedené podmínky. Kromě toho však může jeho dovolená začít až po šestinedělí – a o tuto dobu bude kratší. Stejně tak se od celkové možné doby trvání „pánské“ mateřské dovolené odečítá čas, který maminka vyčerpala nástupem na mateřskou dovolenou před porodem. Dále muž také musí mít s matkou dítěte uzavřenou písemnou dohodu o tom, že se bude o dítě řádně starat.

Je důležité neplést si mateřskou dovolenou, na niž nastoupí muž, se zákonnou otcovskou dovolenou. Na tu má nárok otec dítěte (podle matričního zápisu) nebo soudem určený náhradní rodič. Její trvání je 7 kalendářních dní, nelze ji přerušit a musí být čerpána v prvních 6 týdnech života dítěte, resp. od prvního dne po osvojení dítěte.

Rodičovská dovolená

Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel, a to nejdéle do věku tří let dítěte. Rodičovský příspěvek oproti tomu pochází od státu; je proto třeba jej řešit se státní sociální podporou.

V České republice dosahuje rodičovský příspěvek celkové výše 220 tisíc korun (v případě více naráz narozených dětí je to 330 tisíc korun) a je možné ho čerpat během 2 až 4 let. Podle zvolené délky čerpání se vypočítá výše měsíční dávky.

Na rodičovskou dovolenou může nastoupit i otec či opatrovník dítěte, žádná písemná dohoda s matkou v tomto případě není nutná.

 

Pavlína Průšová
ManpowerGroup