´

Jonas Prising: „Klíčem k úspěchu je kontinuální vzdělávání.”

Jonas Prising, CEO ManpowerGroup Automatizace a robotizace – jedny z nejčastěji zmiňovaných slov posledních měsíců. Právě ty mají pomoci zvládnout v některých případech až kritický nedostatek pracovníků, se kterým se nyní i český průmysl potýká. „Nejsou ale už tou pravou výzvou,“ uvedl pro ČT ředitel personální společnosti ManpowerGroup Jonas Prising.

Klíčem k úspěchu je podle něj kontinuální vzdělávání. Tuto roli částečně přebírají i samotné firmy, které si samy šijí zaměstnance „na míru“. Z požadovaných dovedností rychle roste poptávka po těch měkkých, jako je například komunikativnost.

Chceme v Česku najít nové způsoby, jak najít lidi s vhodnými dovednostmi. Inspirací nám je italský model, kde se podařilo díky studijnímu programu Experis Lab přeškolit tisíce textilních pracovníků na specialisty na práci s high-tech materiály. Zájem v Čechách projevují  zejména automobilky nebo IT společnosti. „Z toho vzešlo, že když si vezmete pracovníky v textilu s jejich dovednostmi a dodáte jim jinou specifickou sadu dovedností, můžete velmi dobře vycvičit z dřívějších textilních pracovníků specialisty na práci s high-tech materiály. A to ve velmi krátkém časovém okamžiku tří až šesti měsíců, kdy se stanou zaměstnatelní na úplně jiné kariérní dráze a budou mít hodně příležitostí, protože všechna auta chtějí být vyrobená z těchto materiálů,“ komentuje italský úspěch generální ředitel ManpowerGroup Jonas Prising.

Naučit se učit se

Stále důmyslnější technologie vytváří velkou poptávku po lidech se specializovanými dovednostmi. „Na trhu je opravdu vidět rozdělení na ty, kteří mají vzdělání a tím i příležitosti, a na ostatní, kteří nemají dovednosti a shánějí těžce práci. A tato polarizace pracovního trhu se zrcadlí v celé společnosti,“ řekl Prising.

Potřebné dovednosti se ale zároveň velmi rychle mění. „Pozorujeme, že firmy hledají stále obtížněji zaměstnance s potřebným profilem. Lidé s žádanými dovednostmi, kteří jsou schopni se neustále učit nové věci a přizpůsobovat se novým podmínkám, mají na trhu práce stále vyšší cenu,“ komentuje situaci ředitelka ManpowerGroup pro Česko a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Úplně nejdůležitější tak podle Prisinga bude „naučit se učit se“ – tedy myšlenka, že se během své kariéry budete muset učit soustavně. „A to zabezpečí, že budete mít práci, protože vaše sada dovedností se pořád mění,“ souhlasí Prising.

Stále důležitější jsou však i takzvané měkké dovednosti (soft skills). Tedy kreativita, vynalézavost a schopnost komunikovat. „Podle zaměstnanců se nejhůře hledají kandidáti, kteří by disponovali schopností řešit problémy, komunikovat, organizovat a spolupracovat,“ říká Rezlerová.

  infografika-revoluce-dovednosti

Klíčem k úspěchu bude vzdělávání

Samotné společnosti už se touto cestou vydaly. Hodně z nich mění své strategie, digitalizuje byznys a automatizuje aktivity s nízkou přidanou hodnotou.„Ale co bychom samozřejmě také očekávali, jsou změny ve vzdělávacích institucích. Ty dnešní jsou ale bohužel velmi podobné těm před padesáti šedesáti lety – je to jedna část v rapidně měnícím se světě, která se zatím moc nezměnila,“ konstatuje Prising. Podle něho je skutečně nejvyšší čas, aby se tady spojili politici, vzdělávací instituce a firmy a začali řídit změnu. „Protože jestli budeme vzdělávat lidi stejně jako před padesáti lety, tak se ta díra bude jenom prohlubovat,“ dodává.

IT sektor očekává největší nárůst počtu zaměstnanců

Největší šanci na získání dobré práce budou mít podle průzkumu ManpowerGroup nadále IT odborníci, smrákat se naopak začíná nad jednoduchými kancelářskými profesemi.   infografika2-revoluce-dovednosti

„Některé firmy zaváděním robotů zvyšují kapacitu výroby, nicméně jimi nenahrazují stávající zaměstnance. Dokonce mohou i počty zaměstnanců zvyšovat v důsledku potřeby nových lidí na obsluhu a údržbu strojů,“ vysvětluje Rezlerová. Podle ní se zatím ukazuje, že v Česku ve výrobě zatím spíše převládá trend nárůstu počtu kvalifikovaných pracovníků, aniž by docházelo ke snižování počtu dělníků.