´

Jak být dobrým týmovým hráčem

Jak být dobrým týmovým hráčem

Ne všichni lidé mají od přírody schopnost snadno vycházet s ostatními. Ne vždy je to nutné – existují profese, kde se člověk může po většinu času spoléhat čistě sám na sebe. I přesto se však téměř každý z nás čas od času ocitne v situaci, kdy je nějaká forma spolupráce s kolegy nevyhnutelná. Náš článek vám poradí, jak zajistit hladký průběh této spolupráce.

 

Slušnost je základ

Můžete mít hromadu výhrad proti ostatním členům týmu, žádná z nich by ale neměla vytrysknout na světlo světa ve formě nadávek a podobných výlevů. Je přirozené, že nesouhlasíte úplně se vším, co kolegové dělají a jak to dělají. Své výhrady byste ale měli sdělovat velice taktně a ohleduplně pouze dotyčnému člověku – mezi čtyřma očima.

Soustřeďte se na svoji práci

Každý v týmu má svoji funkci a zodpovídá za určitý kousek celku. Často se však stává, že se některý z kolegů sám pasuje na mistra světa a snaží se ostatním radit ve věcech, jimž objektivně vzato vůbec nerozumí. Důvěřujte svým kolegům, že svoji práci dostali zaslouženě a mají potřebné znalosti. Své rady jim samozřejmě sdělit můžete, nechte však na nich, zdali jich uposlechnou.

Nepomlouvejte ostatní

Výměny názorů jsou normální i v pracovním prostředí – a stejně tak je běžné, že vás někdo pořádně nakrkne. Takové roztržky však mají zůstat pouze mezi zúčastněnými. Pomlouvat kolegu před ostatními členy týmu je ubohé a mnohdy tímto způsobem původce pomluv sráží namísto „provinilého“ kolegy v očích ostatních sám sebe. Pokud tedy nejsou ostatní členové týmu drbny, které zaplesají nad každou šťavnatostí, již mohou poslat dál.

Vzájemně si pomáhejte

Říká se, že každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Totéž platí u pracovního týmu. Pomocná ruka podaná v pravou chvíli však dokáže ze slabého článku udělat silný. Člověk navíc nikdy neví, kdy bude potřebovat pomoc i on sám. V dobře fungujícím týmu se nikdo nemusí stydět nabídku pomoci přijmout.

Poslouchejte vedoucího

Každý projekt se sesype, pokud nebude mít silného „režiséra“. Jakmile se jej bude snažit řídit více lidí naráz nebo dokonce všichni nějakou podivnou formou demokracie, šance na úspěch nebude nijak závratná. Teamleader by měl mít pravomoc organizovat práci, odměnit i potrestat podřízené podle jejich výsledků a přístupu k věci, případně také nahradit slabý článek, který nelze posílit. Přebírá také zodpovědnost za celý projekt – pokud se něco nepovede, padne to na hlavu jemu. Není proto záhodno házet mu klacky pod nohy.

Respektujte osobní prostor

Ne vždy má člověk dobrou náladu. Někdy se prostě dostaví den blbec a lidé potom zkazí, na co přijdou. Objevit se mohou i osobní problémy různého charakteru. Respektujte proto fakt, že kolega je jenom člověk a na zakolísání má právo. Nenuťte jej, aby se vám svěřoval. Podpořte ho, jak nejlépe to půjde, aniž byste na něj jakkoli tlačili nebo ho odsuzovali.

 

Laskavost a takt z vás sice nikdy neudělá vítěze olympijských her ani krále pokeru, může vám však dopomoci k přátelství kolegů a trvalé pohodě v pracovním týmu. Pokud dokážete vyjít sami se sebou, aniž byste museli ventilovat vlastní napětí útočením na ostatní, budete jistě oblíbeným a všemi respektovaným členem týmu.

 

Pavlína Průšová
ManpowerGroup