´

Inspektorát práce: Kdy může pomoci?

Inspektorát práce: Kdy může pomoci?

Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy, který má za úkol kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem. V případě, že zjistí porušení povinností, může ukládat pokuty a je také oprávněn vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.

 

Sídlo a struktura

Úřad spadá přímo pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Sídlí v Opavě, na celém území České republiky je však rozmístěno 8 oblastních inspektorátů práce (OIP), na které se můžete obrátit. Jejich adresy a jednotlivé kontakty naleznete na oficiálních stránkách Státního úřadu inspekce práce.

S čím vám inspektorát může pomoci

Hlavní oblastí zájmu inspektorátu práce je dodržování bezpečnosti během výkonu práce. Pokud jsou ve vašem zaměstnání nevyhovující pracovní podmínky nebo jiné nebezpečné situace, inspektorát vám pomůže problém vyřešit. Zaobírá se také dalšími problémy z pracovního prostředí, např. dodržováním pracovněprávních předpisů nebo ilegální prací.

Co je mimo pravomoc inspektorátu

Inspektorát neumožňuje řešit věci, které spadají pod Úřad práce. Jde kupříkladu o uplatňování nároků vůči zaměstnavateli, řešení podpory nebo pomoci v hmotné nouzi. Inspektoráty dále nesmějí potvrzovat zdanitelné příjmy ani řešit sociální a zdravotní pojištění. Nemohou zasahovat ani do dalších věcí, které mají na starosti jiné úřady.

Jak můžete podat podnět na inspektorát

Podnět může podat kdokoli, tedy fyzická i právnická osoba. Podezření na porušování předpisů by mělo být oznámeno na inspektorát v příslušné oblasti. Podnět můžete podat jakýmkoli způsobem: elektronicky, telefonicky, poštou nebo osobně.

Důležité je řádně označit zaměstnavatele (včetně IČO a sídla firmy), a přestože je podání podnětu vždy anonymní, musíte uvést i kontakt na sebe. Dále je nutné přinést dokumenty, které podezření podloží – např. pracovní smlouvu nebo usvědčující fotografie.

A co potom?

Každá stížnost je vyhodnocena a u zaměstnavatele je provedena kontrolní inspekce, která uvedená podezření buď potvrdí, nebo vyvrátí. Inspektorát následně informuje podatele stížnosti o výsledku. V případě, že se podezření potvrdí, vyzve zaměstnavatele k nápravě chyb a může uložit značné pokuty.

 

Pavlína Průšová
ManpowerGroup