´

PRAKAB – Specialista Bezpečnosti práce BOZP a Požární ochrany PO – 3/2021

Typ úvazku: Plný úvazek,
Obor: Bezpečnost a ekologie,
Lokalita: celá ČR,
Město: Praha
Hledáme:Muže i ženy

POPIS POZICE

– školení v oblasti BOZP zaměstnanců společnosti – kontrola dodržování právních předpisů BOZP, provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích – spolupráce při šetření pracovních úrazů, nemocí z povolání, nehod a mimořádných událostí včetně vyhodnocování jejich příčin a návrhy opatření k zabránění jejich opakování – shromažďování podkladů pro kategorizaci prací – spolupráce při identifikaci a hodnocení rizik a při navrhování opatření k jejich odstraňování nebo minimalizaci – zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy – prověřování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek a navrhování opatření k jejich zlepšování, posuzování úrovně bezpečnosti při práci se stroji a technickým zařízením – pravidelné interní audity a roční prověrky dodržování BOZP – spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány

PROFIL KANDIDÁTA

NABÍZÍME

KONTAKT

Veronika Točíková
veronika.tocikova@manpower.cz

NABÍRÁME MUŽE I ŽENY

V tomto inzerátu jsou psány osoby v mužském rodě tedy v tzv. generickém maskulinu. Tento postup byl zvolen výhradně proto, aby bylo dosaženo co nejvyšší plynulosti textu. V žádném případě se nevyjadřuje genderově podmíněný nebo diskriminační přístup naší společnosti k uchazečům a uchazečkám o volná pracovní místa.