´

Evidenční list důchodového pojištění

Evidenční list důchodového pojištění

Evidenční list je doklad, který dostáváte každý rok (nejpozději 30. dubna) od všech zaměstnavatelů, u nichž jste v uplynulém roce pracovali. Po čase se vám může doma nahromadit spousta zdánlivě nepotřebných papírů. Je však tento doklad doopravdy tak zbytečný, jak si mnozí lidé myslí? Přečtěte si, k čemu slouží a proč jej nevyhazovat.

 

Co je evidenční list důchodového pojištění

Jedná se o dokument, který shrnuje účast zaměstnance na důchodovém pojištění v daném období a také celkovou dobu důchodového pojištění. Naleznete zde vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kromě toho dokument časově vymezuje období, která nejsou brána v potaz při určování výměry pro výši starobního důchodu.

K čemu evidenční list slouží

Evidenční list umožňuje všem lidem, aby měli přehled o údajích důchodového pojištění. Stejnopis, který je zaměstnavatel povinen vám vystavit, slouží jako doklad o tom, že jste v dané době pracovali a že za vás bylo (resp. mělo být) řádně odváděno pojištění. Podle uvedených údajů si můžete ověřit správnost a aktuálnost informací, které o vás má Česká správa sociálního zabezpečení.

Proč jej nevyhazovat

V případě, že za vás zaměstnavatel neodvádí pojištění nebo řádně nepředkládá váš evidenční list České správě sociálního zabezpečení, máte možnost prokázat se vlastním výtiskem evidenčního listu.

To je nutné zejména v souvislosti s výpočtem starobního důchodu. Kvůli chybám zaměstnavatele mohou v evidenci vznikat bílá místa, která snadno zaplníte, prokážete-li se evidenčním listem za tato období.

Je však vhodné průběžně se informovat o stavu své důchodové evidence, abyste nemuseli při odchodu do důchodu dohledávat evidenční listy kupříkladu za období před 30 lety.

 

Pavlína Průšová
ManpowerGroup