´

Dress code: Pravidla oblékání na pracovišti

Dress code: Pravidla oblékání na pracovišti

 

Ať už se jedná o ochranný oděv u skladníků nebo kostýmek u obchodní zástupkyně, v mnoha typech zaměstnání je třeba dodržovat stanovená pravidla oblékání. V případě, že nejde o ochranné pomůcky dělníků, ale spíše o úroveň oblečení vyžadovanou v kancelářích, můžeme mluvit o tzv. dress code. Může vám však v tomto případě zaměstnavatel nařídit, jak se máte oblékat?

 

Co říká zákon

V zákoníku práce není nikde vysloveně uvedeno, že zaměstnavatel má právo předepsat oblečení svým zaměstnancům. Zákoník ale stanovuje, že jsou zaměstnanci povinni dodržovat předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádné seznámeni.

Když tedy zaměstnavatel rozhodne, že se ve firmě budou nosit obleky, kostýmky a lodičky, má právo zanést to do interních směrnic. Po řádném seznámení zaměstnanců s těmito směrnicemi se pro ně pravidla oblékání stávají závaznými.

Oblékání podle pravidel

V interních směrnicích by kromě povinnosti dodržovat pravidla oblékání měly být obsaženy i další specifikace: kteří zaměstnanci musí dress code dodržovat a v jakých situacích je to nezbytné. Existují firmy, které do oblékání nijak nezasahují, jiné společnosti vyžadují formální dress code kupříkladu jen při jednání s klienty, jinde je tento styl oblékání standardem po celou pracovní dobu.

Dress code mužů a žen

Dress code však nemusí být obsažen ve směrnicích, aby bylo vhodné jej dodržovat. Pokud kupříkladu všichni kolegové nosí formální oblečení, je vhodné se zachovat stejně, aniž by vám to někdo přikazoval. Některé profese vyžadují dodržení pravidel oblékání už ze své podstaty; může se jednat o bankovní (a další) úředníky, realitní makléře, vrcholové manažery a jiné.

Stejnokroje

Někteří zaměstnavatelé vyžadují, aby jejich zaměstnanci při výkonu práce nosili stejnokroje – tedy oblečení skládající se z konkrétních součástí, laděné do barev společnosti a mnohdy opatřené firemním logem. Takové oblečení má mimo jiné za úkol stmelovat tým a propagovat značku zaměstnavatele. Stejnokroj je speciální forma dress code, kterou plně hradí zaměstnavatel.

 

Pavlína Průšová
ManpowerGroup