´

Dostáváte plat, nebo mzdu?

Dostáváte plat, nebo mzdu?

V České republice dostává plat téměř milion lidí, ostatní za svou práci obdrží mzdu. V čem je ten rozdíl a co je pro vás výhodnější?

 

Rozdíl mezi platem a mzdou

Platy dostávají zaměstnanci státu, územních samosprávných celků (krajů, obcí) a dále také zaměstnanci organizací, které jsou těmito orgány zřízeny. Typickým státním zaměstnancem je kupříkladu učitel, policista, voják nebo hasič. Dále sem patří zaměstnanci státních nemocnic, sociální pracovníci, pečovatelky a další profese.

Mzdu obdrží za svoji práci zaměstnanec v soukromém sektoru, tedy člověk, který pracuje pro podnikatele či firmu.

Výše platu

Systém odměňování platem je určen nařízením vlády, které definuje stupnici platových tarifů i výši příplatků v platových tabulkách. Tato nařízení musí být bezvýhradně respektována. Výše platu se tedy mění v závislosti na změně nařízení vlády.

Výše mzdy

Mzdu vládní nařízení reguluje výrazně méně a velkou část rozhodování o její výši nechává na zaměstnavateli. Přesto stát určuje minimální mzdu a také nejnižší úroveň nabízené mzdy, která je určena příslušností k jedné z osmi státem stanovených skupin.

Profese jsou rozděleny do skupin podle náročnosti konkrétní práce a u každé skupiny je garantována určitá částka, kterou musí zaměstnavatel zaměstnanci zaplatit. Zaměstnavatel může nabídnout více, nikoli však méně.

Co je lepší?

Nelze říci, ve kterém sektoru – státním, nebo veřejném – jsou odměny vyšší. Částka, kterou zaměstnavatel zaměstnanci platí, se odvíjí od mnoha faktorů. Dá se však říci, že ve veřejném sektoru se výše platů zvyšuje s odpracovanými lety, kdežto výše mezd v soukromém sektoru mnohdy závisí na výkonu. Každý člověk se musí rozhodnout sám za sebe, která varianta je pro něj výhodnější.

 

Pavlína Průšová
ManpowerGroup