´

Boss, nebo leader? Dva druhy manažerů

Dva druhy manažerů

Většina zaměstnanců se v práci zodpovídá svému vedoucímu – ať už se jedná o vedoucího směny, manažera marketingu nebo finančního ředitele. Na důležitosti zastávané pozice však nezáleží, protože naše rozdělení je čistě otázkou charakteru. Můžete narazit na dva druhy manažerů: bosse (šéfa), nebo leadera (vůdce).

 

Jak je rozpoznat?

1) Boss říká: „Běž!“ Leader říká: „Pojďme!“ 

Toto je zásadní rozdíl mezi oběma typy. Šéf se cítí být týmu nadřazen a sám sebe k němu nepočítá. Vůdce však ví, že je součástí týmu stejně jako ostatní, a je připraven jít příkladem.

2) Boss zastrašuje podřízené, aby si vynutil poslušnost. Leader se spoléhá na svůj tým a věří, že ho nezklame.

Pravý vůdce nikdy nepoužívá zastrašování, aby si zajistil poslušnost podřízených. Důvěra je nejdůležitější součástí každého vztahu – pracovního i jiného. Bez důvěry není nic, jen příkazy a zákazy. Je to ale věc velmi křehká; proto když vám váš vedoucí věří, nezklamte ho.

3) Boss přesně ví, jak má podřízený něco udělat. Leader předvede týmu, jak se to dělá, a pomůže kolegům se to naučit.

Rozdávat příkazy a vyžadovat jejich urychlené splnění umí každý. Vůdce však svému týmu vše řádně vysvětlí a ukáže. Věnuje každému dostatek času a vybaví ho schopnostmi, které mu umožní zadání splnit.  

4) Boss „používá“ podřízené k plnění úkolů. Leader pomáhá každému členovi svého týmu růst a vyvíjet se.

Šéf si často plete své podřízené s roboty, jimž jednoduše zadá práci a oni příkaz splní. Vůdce však chápe, že má ve svém týmu lidi. Umožní jim proto zkoušet nové věci, rozhodovat se, udělat chybu, poučit se z ní, udělat jinou – zkrátka neustále se posouvat.

5) Boss přikazuje. Leader požádá.

Zdá se to být v podstatě totéž. Ve skutečnosti je však rozdíl obrovský. Pravý vůdce nedává příkazy, ale vždy svého podřízeného slušně požádá – a případně vyslechne všechny jeho poznámky k úkolu a protiargumenty, které kolega vznese.

6) Boss obviní člověka, který udělá chybu. Leader přijde s plánem B a pomůže chybu napravit.

Zkoušení nových postupů, vymýšlení a testování inovací – to vše je pro firmu velmi žádoucí. Tyto procesy se však bez občasných chyb neobejdou a pravý vůdce to ví. Stejně tak může udělat chybu i dlouholetý pracovník při plnění rutinního úkolu. Proč? Protože chybovat je lidské. Silný vůdce nepranýřuje viníka, ale raději vymyslí řešení, které pomůže chybu napravit.

7) Boss si přisvojuje zásluhy týmu. Leader přiznává zásluhy ostatním.

Šéf považuje zásluhy podřízených za své vlastní, protože je přece získali pod jeho vedením. Vůdce má vždy na paměti, že veškeré úspěchy týmu jsou dílem kolektivu, nikoli jeho osobně – a podle toho také jedná.

 

Boss je zkrátka typický šéf, noční můra zaměstnance se vším všudy, kdežto leader je pravý vůdce, se kterým je radost spolupracovat. Svět však není černobílý – a ani lidé nejsou. Proto je dobré si vážit i vedoucího, který je ze 70 % leader a ze 30 % boss. Jakého manažera máte vy?

 

Pavlína Průšová
ManpowerGroup