´

Alkohol na pracovišti: Kontroly a postihy

Alkohol na pracovišti: Kontroly a postihy

Pokud nejste sládek nebo profesionální degustátor vína, nesmíte pobývat na pracovišti pod vlivem alkoholu. Problém však nemusí nastat pouze v případě, že si dáte těsně před prací několik panáků. Horké chvilky vám totiž může připravit také zbytkový alkohol.

Kdo a kdy může kontrolovat zaměstnance

Právo kontrolovat zaměstnance má zaměstnavatel nebo osoba jím písemně pověřená. I tato osoba je však omezena pravidly. Nemůže se kupříkladu jen tak rozhodnout, že namátkou zkontroluje deset lidí denně. Kontrola musí být opodstatněná – kontrolovat zaměstnance lze pouze v případě, kdy existuje důvodné podezření, že je pod vlivem (např. špatně artikuluje, potácí se, alkohol je z něj cítit atp.).

Jak zkouška probíhá

Pokud vás oprávněná osoba vyzve, abyste se podrobili testu na přítomnost alkoholu v krvi, čeká vás standardní dechová zkouška. Vzhledem k tomu, že zobrazené hodnoty mohou být nepřesné, se v případě pozitivního nálezu koná ještě krevní nebo močová zkouška, která výsledky upřesní.

Jestliže se odmítnete podrobit dechové zkoušce, budete automaticky považováni za osobu pod vlivem alkoholu. Kdybyste však z nějakého vážného (zejména zdravotního) důvodu nemohli dechovou zkoušku absolvovat, může po vás zaměstnavatel požadovat test na základě krve, moči nebo slin.

Výsledky zkoušky na alkohol se zaznamenávají do protokolu o provedení orientační dechové zkoušky a také se ukládají do dokumentace BOZP. Nemůže se tedy stát, že vás zaměstnavatel bude chtít jen „postrašit“ tím, že provede zkoušku tzv. „nanečisto“. Pozitivní výsledek už vám nikdo nesmaže.

Jaké postihy vás mohou potkat

Pokud se ukáže krevní zkouška pozitivní, je zaměstnanec povinen vyšetření uhradit. Kromě toho může dostat pokutu až 50 000 korun.

Kromě toho zaměstnavatel může práci pod vlivem alkoholu vyhodnotit jako zvlášť hrubé porušení pracovních povinností a přikročit k okamžitému rozvázání pracovního poměru.

 

Pavlína Průšová
ManpowerGroup