Splnil striktní požadavky a uspěl!

 

 

   
Jakub Čmuchálek fb  

"Má práce je různorodá, cestuji po ČR  i do zahraničí. Baví mě to!"

 

"I am very satisfied in my job, the biggest plus is diversity of the work tasks and travelling. I like it!"

 

 

      

Jakub kontaktoval Manpower na začátku roku 2013 s žádostí vyhledání nového zaměstnání. Jakub byl čerstvý absolvent s praxí ve výrobní společnosti. Jeho silnou stránkou byla jazyková vybavenost a velmi dobré reprezentativní vystupování. Po velmi krátkém hledání se naskytla příležitost pracovat ve společnosti Mehler na pozici Sales Manager.

Požadavky na tuto pozici byly velmi striktní, jednatel společnosti si spíše představoval kandidáta seniorního s dlouholetou praxí. Nicméně Jakub udělal velmi dobrý dojem a po dvoukolovém výběrovém řízení jsme se domluvili na nástupu.

Jakub je ve svém zaměstnání velmi spokojený, jako největší plus hodnotí různorodost náplně práce, součástí je i časté cestování jak po ČR, tak i do zahraničí.

Do práce se těší, kolektiv ho přijal velmi pozitivně.

              

Jakub contacted Manpower at the beginning of 2013 with a request of finding a new job. Jakub was a fresh graduate with experience in manufacturing company. Language skills and a very good representative manner were his strong points. After a very brief search, an opportunity to work in the Mehler company at a position of Sales Manager occurred.

The requirements for this position were very strict, the managing director of the company had an idea of accepting a senior employee with years of experience. However, Jakub made a very good impression and after two round selection process we agreed upon commencement of his new job.

Jakub is very satisfied in his job, as the biggest plus he evaluates diversity of the work tasks, part of which are also frequent travels both all over the Czech Republic as well as abroad.

He likes his job, the team accepted him very positively.

     
Žádné nabídky nejsou právě teď k dispozici.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVÍTE SI RADY A POTŘEBUJETE PORADIT? JSME TU PRO VÁS

MANPOWER (Centrála)

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

 ico mail headoffice@manpower.cz
 ico tel +420 242 499 370 - centrála