Petr Hüttner Kolín dk     

"Jednalo se o nový projekt, který nás svou podstatou zaujal, mzdové ohodnocení bylo adekvátní a zejména nám byla umožněna práce na stejné směně. Mohli jsme tak nejenom skloubit svůj soukromý život a čas, ale z ekonomického hlediska bylo přínosné, že jsme do zaměstnání mohli dojíždět společně."

 

"It was about a new project which was attractive to us, the wage was adequate and in particular, we were offered to work on the same shift. We were therefore able not only to combine our private life and time, but also from the economic points of view it was beneficial that we could commute to work together."

 

V květnu 2014 jsem ukončil pracovní poměr, jehož součástí bylo odstupné a chtěl jsem si tedy užít "malé volno", než se po nějaké nové práci porozhlédnu.

V té době jsem pomáhal s hledáním zaměstnání své přítelkyni, která byla v té době nezaměstnaná.

Snažili jsme se využít nejrůznějších zdrojů k hledání zaměstnání a cesta nás zavedla také do personální společnosti Manpower v Kolíně.

Zde nám oběma nabídli zajímavou pozici ve společnosti Toyota Tsusho Europe S.A., která kompletuje a dodává nárazníky do automobilky TPCA v Kolíně a zabývá se dalšími logistickými činnostmi.  

Jednalo se o nový projekt, který nás svou podstatou zaujal, mzdové ohodnocení bylo adekvátní a zejména nám byla umožněna práce na stejné směně. Mohli jsme tak nejenom skloubit svůj soukromý život a čas, ale z ekonomického hlediska bylo přínosné, že jsme do zaměstnání mohli dojíždět společně.

Koncem května 2014 jsem tedy začal pracovat ve společnosti Toyota Tsusho Europe S.A. na pozici operativní kvalitář s dobrou vyhlídkou na kariérní postup.

Po pěti měsících získávání profesních znalostí v daném oboru mi byla poskytnuta příležitost kariérního postupu na administrativní pozici. Mou náplní práce se stala podpora oddělení kvality a vedoucích pracovníků skladu.

V dubnu 2015 jsem začal oficiálně zastávat pozici Asistenta kvality, přičemž s novou pozicí jsem získal i vyšší finanční ohodnocení. Díky spolupráci a podpoře nadřízených, můžu nyní využít i znalosti z jiných oborů.

 

I terminated my employment in May 2014, part of which was severance pay and I wanted to enjoy "small time off”,before getting a new job.

In that time, I helped to my girlfriend who was unemployed at that time with finding a job.

We tried to use variety of resources to search for  vacant positions and the path had led us to Manpower Kolín.

They offered an interesting and challenging position to both of us in a company Toyota Tsusho Europe S.A., which complements and supplies bumpers to the car factory TPCA in Kolín, and deals with other logistical activities.

It was about a new project which was attractive to us, the wage was adequate and in particular, we were offered to work on the same shift. We were therefore able not only to combine our private life and time, but also from the economic points of view it was beneficial that we could commute to work together. So I started to work in the company of Toyota Tsusho Europe at the end of May 2014 on a position of operational quality manager with a good prospect of career advancement.

After five months of acquisition of professional knowledge in the particular field, I was given an opportunity of promotion to an administrative position. Support of the quality department and senior management personnel of the warehouse has become my daily.

In April 2015 I started officially to work at the position of the Quality Assistant, while I have gained even greater financial rewards with the new position. Thanks to the cooperation and support of superiors, I can now use my knowledge from other disciplines.

     
NEVÍTE SI RADY A POTŘEBUJETE PORADIT? JSME TU PRO VÁS

MANPOWER (Centrála)

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

 ico mail headoffice@manpower.cz
 ico tel +420 242 499 370 - centrála