Zušťák Jiří foto DK   

"Přátelský pracovní tým, kolegové odborníci s lidským přístupem a ochotou si navzájem pomoci jsou další důvody, díky kterým chodím do práce rád."

"Friendly work team, colleagues, experts with human approach and  willingness to help each other are the factors which make me happy in my workplace."

 

 

Na pozici Kvality & Lean inženýr pracuje pan Jiří ve společnosti Steelcase od listopadu 2014.

Na své pozici má možnost zasahovat do optimalizace výrobních procesů a systémů řízení jakosti.

Výsledky jeho práce se projevují ve zlepšujícím se systému jakosti a výrobních procesů, což má za důsledek i lepší kvalitu výrobků samotných. Právě tyto skutečnosti jsou pro pana Jiřho největšími motivátory a důvodem, proč ho práce baví.

Přátelský pracovní tým, kolegové odborníci s lidským přístupem a ochotou si navzájem pomoci jsou další faktory, díky kterým chodí do práce rád.

Díky této práci poznává nový a velice zajímavý výrobní obor. Práci v mezinárodním prostředí vnímá jako skvělou příležitost pro rozvoj jazykových znalostí.

Cení si také atraktivních pracovních benefitů, které společnost Steelcase svým zaměstnancům nabízí.

             

Jiří has been working at the position of the Quality & Lean Engineer since November 2014.

He has the possibility to interfere with optimization of the production processes and quality management systems in this position. Results of his work are reflected in improvements of the quality system and production processes, which result in better quality of products. These facts are the biggest motivators Jiří and the reason, why he enjoys his  work so much.

Friendly work team, colleagues, experts with human approach and  willingness to help each other are the factors which make him happy in his workplace. 

Thanks to this work he is learning a new and very interesting production field, he perceives the international environment as a great opportunity for development of his language skills.

He highly appreciates attractive job benefits, which the Steelcase company offers to its staff.

 

NEVÍTE SI RADY A POTŘEBUJETE PORADIT? JSME TU PRO VÁS

MANPOWER (Centrála)

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

 ico mail headoffice@manpower.cz
 ico tel +420 242 499 370 - centrála